Warunkiem wypożyczenia pianki triathlonowej w sklepie TRI-magic jest zapoznanie się i akceptacja poniższego regulaminu.

 

1. Warunkiem wypożyczenia pianki neoprenowej jest dokonanie opłat związanych z wypożyczeniem, akceptacja regulaminu wypożyczalni oraz wyrażenie zgodny na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką prywatności sklepu www.tri-magic.pl 

2. Wypożyczający zobowiązany jest podać swoje aktualne dane do wysyłki wraz z numerem telefonu oraz adresem mailowym.

3. Wysyłka pianki na adres podany przez wypożyczającego następuje po spełnieniu powyższych punktów niniejszego regulaminu.

 

Dane do przelewu:

TriSolution, Glów 8, 33-130 Radłów

ING Bank Śląski S.A.

55 1050 1908 1000 0090 7425 4583

 

4. Wpłata = opłata za wypożyczenie + kaucja

5. Cena za wypożyczenie oraz kaucja obliczona jest na podstawie wartości danego modelu pianki.

 

sailfish ULTIMATE IPS PLUS 3 – 350,00 zł/tydzień (kaucja 2500,00 zł)

sailfish G-RANGE 8 – 300,00 zł/tydzień (kaucja 2000,00 zł)

sailfish ONE 7 – 250,00 zł/tydzień (kaucja 1600,00 zł)

sailfish ATTACK 7– 200,00 zł/tydzień (kaucja 1200,00 zł)

sailfish ROCEKT 3 - 180,00 zł/tydzień (kaucja 1000,00 zł

sailfish IGNITE - 160,00 zł/tydzień (kaucja 900,00 zł)

 

6. Do wypożyczonej pianki TRI-magic dołącza "kartę pianki" z dokładnym opisem jej aktualnego stanu, karta wysyłana jest również do Wypożyczającego droga mailową.

7. Standardowy okres wypożyczenia pianki to 7 dni + czas na zwrot. Osoba wypożyczająca zobowiązana jest najpóźniej w 7 dniu na własny koszt odesłać piankę na adres zwrotny: TriSolution, ul. Sportowa 4, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

8. Wypożyczający zobowiązuje się odesłać piankę na własny koszt w stanie, w jakim ją otrzymał (czystą, wysuszoną) wraz z innymi akcesoriami dołączonymi do pianki (teczka na piankę, ew. rękawiczki)

9. W przypadku wyrażenia chęci wypożyczenia pianki na okres dłuższy niż 7 dni TRI-magic pobiera dodatkową opłatę, płatną z góry w momencie wypożyczenia.

10. W przypadku nie zwrócenia pianki w uzgodnionym terminie, TRI-magic pobiera opłatę karną, w wysokości stawki standardowej za 7 dni.

11. Osoba wypożyczająca ponosi odpowiedzialność za wypożyczoną piankę od momentu jej doręczenia przez kuriera pod wskazany przez wypożyczającego adres - do momentu doręczenia jej przez kuriera lub pracownika Poczty Polskiej do TRI-magic.

12. Wypożyczający powinien odesłać piankę w stanie w jakim ją otrzymał.

13. Po otrzymaniu pianki pracownik sklepu TRI-magic ocenia jej stan i w przypadku nie stwierdzenia uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania zwraca wypożyczającemu wpłaconą kaucję w terminie do 7 dni od dnia otrzymania pianki.

14. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zawinionych przez Wypożyczającego (jak np. uszkodzenia po paznokciach, nacięcia, rozdarcia, ubytki w materiale), sklep TRI-magic zastrzega sobie prawo do potrącenia z kaucji wpłaconej przez Wypożyczającego kwotę niezbędną na naprawę. Ostateczną kwotę za naprawę określa pracownik TRI-magic w zależności od charakteru uszkodzeń. 

15. Dopuszczalne jest istnienie uszkodzeń powstających w wyniku normalnego użytkowania.

16. Naprawa uszkodzeń pianki znajduje się w wyłącznej gestii sklepu TRI-magic. Zabronione jest przeprowadzanie jakiejkolwiek naprawy lub klejenia pianki przez klienta.

17. W przypadku zniszczenia pianki lub nie zwrócenia jej do sklepu TRI-magic przez Wypożyczającego kaucja wpłacona przez osobę wypożyczającą przechodzi na rzecz sklepu TRI-magic.

18. Sklep TRI-magic uprawniony jest do dochodzenia od wypożyczających wszystkich roszczeń związanych z usługą wypożyczenia pianek.

19. W sytuacji, gdy wypożyczający w ciągu 14 dni od odesłania pianki zakupi w sklepie TRI-magic nową piankę, wówczas TRI-magic zwraca wypożyczającemu koszt za pierwszy tydzień wypożyczenia, z wykluczeniem ewentualnych potrąceń określonych w punkcie 14 niniejszego regulaminu.

20. Zakup pianki opisany w punkcie 19 wykluczony jest z systemów rabatowych sklepu TRI-magic.

21. Wypożyczalnia wykluczona jest z systemów rabatowych sklepu TRI-magic.

22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.